• DKK

Her kan du læse mere om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, herunder til hvilke formål, hvornår de slettes, dine rettigheder mv.

Dataansvarlig – og kontaktoplysninger

KOKOON ApS er ansvarlig for, at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. 

Vores kontaktoplysninger er følgende:

KOKOON ApS
Gammel Kongevej 86 C
1850 Frederiksberg C
CVR-nr.: 33772971
E-mail: info@kokoon.dk
Tlf. nr.: 53 82 24 03

Hvilke oplysninger vi indsamler – formålene hermed og retsgrundlaget for behandlingen

I forbindelse med køb eller forudbestilling af varer enten i vores webshop eller i en af vores butikker, kan vi indsamle følgende oplysninger om dig: Navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer og eventuelt betalingsoplysninger. De personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig, tilhører kategorien almindelige personoplysninger. Vi behandlinger således ikke personfølsomme eller andre fortrolige oplysninger om dig i persondatalovgivningens forstand.

 Vi indsamler udelukkende disse oplysninger for at kunne behandle din ordre og levere de ønskede varer til dig. Oplysningerne indsamles og behandles på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b), idet behandlingen af oplysningerne er nødvendig for opfyldelsen af vores kontraktforhold med dig.

 Du har endvidere mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside. Til brug herfor skal du oplyse os din e-mailadresse. Vi anvender udelukkende disse oplysninger i forbindelse med fremsendelse af nyhedsbreve, og kun såfremt du har givet os dit samtykke til at modtage sådanne nyhedsbreve. Du kan til enhver til trække dit samtykke tilbage, hvorefter vi ikke længere vil sende til nyhedsbreve. Dette kan du gøre ved at kontakte os via kontaktoplysningerne i pkt. 1 eller ved at følge afmeldingslinket i det pågældende nyhedsbrev. 

Hvem har adgang til dine personoplysninger

Vi tager sikkerheden af dine personoplysninger meget alvorligt og deler dem ikke med andre. Vi anvender dog en revisor, som modtager bilag fra os til udarbejdelse af regnskaber mv.

Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe de er relevante for os, og vi har et legitimt formål med at opbevare dem. Dine personoplysninger slettes således løbende i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Oplysninger, som du har givet os i forbindelse med modtagelse af nyhedsbreve, opbevarer vi af dokumentationsmæssige årsager indtil 2 år efter, at vi sidst har sendt dig et nyhedsbrev.

Visse oplysninger kan vi endvidere være forpligtede til at opbevare i 5 år i henhold til bogføringslovgivningen.

Dine rettigheder

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har med få lovbestemte undtagelser ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger, såsom formålene med behandlingen, kategorierne af oplysninger, modtagerne af oplysninger, hvor længe de opbevares mv.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Dette kan eksempelvis være tilfældet, såfremt det ikke længere er nødvendigt for os at have oplysningerne af hensyn til de formål, hvortil de er indsamlet, eller du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet retsgrundlag til at opbevare dem.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til personlig brug. Retten indebærer endvidere en mulighed for at få overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig, såfremt dette er teknisk muligt.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, i hvilket tilfælde vi vil stoppe med at bruge dine oplysninger hertil.

Læs mere om de enkelte rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at benytte dig af ovenstående rettigheder, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne under pkt. 1.

Vi vil behandle en rettighedsanmodning hurtigst muligt og inden for den lovbestemte tidsramme, dvs. som udgangspunkt senest en måned efter, at vi har modtaget anmodningen.

Klage til Datatilsynet

Såfremt du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, beder vi dig indledningsvist kontakte os. Såfremt du fortsat er utilfreds, kan du kontakte Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.

Cookies

På vores hjemmeside bruger vi cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Nogle cookies er endvidere nødvendige for, at eksempelvis vores webshop kan fungere. Cookies anvendes på stort set alle hjemmesider, ligesom de i nogle tilfælde kan være nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere efter hensigten.

En cookie indeholder et tilfældigt genereret ID, der gør det muligt at genkende din computer, herunder samle information om, hvilke undersider og funktioner, der besøges af din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, eller hvad du hedder.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du afviser cookies, vil der være services og funktioner, som du ikke kan bruge, fx vores webshop.